• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา

Office of Provincial Commercial Affairs Phangnga
ข่าว/ประกาศ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564

พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ปฏิทินกิจกรรมกระทรวงพาณิชย์ เดือน พฤษภาคม 2565

2 พ.ค.

งานแสดงสินค้า
ชิมชม ช้อบ สินค้าผลไม้ไทย ส่งตรงจากสวนเกษตรกร

2 พ.ค. 2565 - 8 พ.ค. 2565

10:00 น. - 00:00 น.

ลานหลวงปู่ทวด สวนกาญจนาภิเษก เทศบาลเมืองพังงา อำเภอเมืองพังงา

076481747

ปฏิทินกิจกรรมกระทรวงพาณิชย์ เดือน พฤษภาคม 2565

2 พ.ค.

ชิมชม ช้อบ สินค้าผลไม้ไทย ส่งตรงจากสวนเกษตรกร

2 พ.ค. 2565 - 8 พ.ค. 2565

ลานหลวงปู่ทวด สวนกาญจนาภิเษก เทศบาลเมืองพังงา อำเภอเมืองพังงา

076481747

ปฏิทินกิจกรรมกระทรวงพาณิชย์ เดือน พฤษภาคม 2565
ปฏิทินกิจกรรมกระทรวงพาณิชย์ เดือน พฤษภาคม 2565

ผู้ประกอบการ/ตลาด

ปรับปรุงข้อมูล 30 พฤษภาคม 2562

1
คลังข้อมูล

datawarehouse

28
การบริหารจัดการ

Management

37
รายงาน

Report

บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER ที่สำคัญ

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์